DreamTeam er navnet på ungdom som er medhjelpere på festivalen. I DreamTeam får du som ung leder prøvd deg på som aktivitetsleder i aktivitetsparken eller motivator «high five team» før møtene. Du får muligheten til å utfordre deg som leder, oppleve mestring, få trening i å bety noe for andre og spre tro, liv og glede! Vi tror at en festival som dette kan bidra til utvikling i tro og i relasjoner til andre og til Gud. 


DreamTeam har sitt eget område i fritidsparken, til overnatting og til sosialt. I tillegg har DreamTeam sitt eget program og egne ledere 
som følger opp og inspirerer dere under hele festivalen.


Har du lyst til å være med i DreamTeam?
Dersom du reiser sammen med en gruppe fra en menighet og er 9.trinn +, har du mulighet å bli med i vårt DreamTeam. Be tweenslederen eller ungdomslederen i menigheten din om å sende deg 
QR-koden til deres gruppen, slik at du kan melde deg på!