Grupper
På festivalen er alle deltakerne delt inn i grupper på ca.20-25 deltakere.
Gruppepåmelding: Deltakere som har meldt seg på via en gruppelink (fra en menighet/tweensarbeid etc) blir i sin gruppe. Dersom antallet deltakere overskrider 25, deler lederne selv gruppen inn i mindre grupper. 
Påmelding enkeltbillett: Deltakere som har meldt seg på med enkeltbillett, plasserer vi i gruppe med meddeltakere de har oppgitt i påmeldingen. 

Alle grupper får et gruppenavn og ved ankomstregistrering får alle deltakere utdelt festivalarmbånd.

Gruppeledere
Gruppeledere er alle voksne medarbeidere som har sagt ja til å passe på tweens under festivalen. Det er to eller flere gruppeledere pr. gruppe. 
Gruppepåmelding:  Ledere som har meldt seg på festivalen via en gruppelink (til en menighet/tweens-arbeid), blir gruppeledere for sin gruppe.
 
Medarbeiderpåmelding: Ledere som har meldt seg seg på via medarbeiderpåmelding, vil bli gruppeleder for tweens som har meldt seg på med enkeltbillett. 

Hovedoppgaven til gruppelederne er å være tilgjengelig for tweens gjennom hele festivalen, dag og natt. Hver gruppe har sin egen base i hallen hvor de samles ved ulike tidspunkt og til ulike aktiviteter. Alle gruppeledere får, ved ankomst, en liste over deltakerne i sin gruppe. Denne listen inneholder blant annet viktig kontaktinformasjon til deltakerne, aktivitetsvalg og spesielle hensyn/allergier. Gruppeleder må ha denne listen tilgjengelig under hele festivalen og føre registrering over deltakerne som reiser hjem for natten og ved ankomst om morgenen.